A csekk.eu ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 
Az adatvédelmi tájékoztató teljes tartalma IDE kattintva letölthető

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
M-Bert Szolgáltató Kft.
Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-705389
Székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 12.
Képviselő: Beregszászi Csaba
Email: ajanlat@mbert.hu
Telefon: +36 (1) 238-0874
(a továbbiakban: Adatkezelő illetve Szolgáltató) a www.csekk.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap)
nyomdai felületet üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók
(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató
ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok
kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának
módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes
adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a
jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők
a www.csekk.eu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesítést küld a Felhasználónak. Felhasználó a jelen
közleménnyel kapcsolatban kérdéseit az ugyfelszolgalat@mbert.hu e-mail címre küldheti.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési
gyakorlatát.

2. Hozzájáruló nyilatkozat Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez

Felhasználóként adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött,
cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen
tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására
felhatalmazott, jogosult személy vagyok.
Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen
formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji,
etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai
vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a
szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák:
útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám –
nem bocsátok rendelkezésre.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató
tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím
stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési
irányelvei irányadók.
3.2. Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni,
ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap
technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
3.3. Kapcsolatfelvételi formula kitöltésekor kért kapcsolódó adatok: név, email cím, telefonszám
3.4. Technikai adatok
A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének
IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
3.5 Facebook Remarketing
A Honlap a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának
növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató
– a Facebook – hirdetéseket jeleníthet meg. Az adatokat a facebook az adatbázisában szereplő
embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozhat létre hirdetési kampányokhoz. Amikor a
Facebook adatfeldolgozóként jár el EU-beli hirdetők és üzleti partnerek nevében, garantálja az
adatfeldolgozókra vonatkozó konkrét követelmények betartását.
3.6 Böngésző sütik / cookie-k
Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni
az Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
Adatkezelő a következő cookie-t használja:
− Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény
érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
− Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
− Biztonsági cookie.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy az Érintett saját böngészőjében
− hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
− hogyan fogadhat el új cookie-kat,
− hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
− hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók
számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói
interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes
hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a
számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik)
által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az
információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának
gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető
felé.
A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem
kapcsolja össze más adatokkal.
A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:
web tracking (nyomkövető)
__utma
a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a
Google Analytics menti (3. fél) 2 év
web tracking (nyomkövető)
__utmt
a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás
ment le (3. fél) 10 perc
web tracking (nyomkövető)
__utmv
egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes
nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 2 év
web tracking (nyomkövető)
__utmb
új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető
szolgáltatás ment le (3. fél) 30 perc
web tracking (nyomkövető)
__utmc
jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics
webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) böngésző session vége
web tracking (nyomkövető)
__utmz
a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a
Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 6 hónap
web tracking (nyomkövető)
ga-disableaz opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a
Google Analytics végez 2100-ig
A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi
elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény
telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó
súgót.

4. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

4.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem
küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó emaileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
4.2. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel,
tájékoztató e-mail küldése céljából.
4.3. Az e-mail címek kezelése elsősorban
– a Felhasználó azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így
elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A rögzített adatokat az Adatkezelő törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más
jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni
személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja
hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az
esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban Felhasználónak bármilyen kérdése merülne
fel, forduljon hozzánk levél formájában (M-bert Kft. 1089 Budapest, Orczy út 12.), vagy e-mailben
(ugyfelszolgalat@mbert.hu).
5.2. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó adatok törlése iránti kérelme vagy a regisztrált
felhasználó törlési kérelme hiányában, a regisztrált felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása esetén
törli.

6. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

6.1 Az adatkezelés célja
· Felhasználó jogainak védelme,
· Felhasználó beazonosítása, kapcsolattartás a Felhasználóval,
· Felhasználó jogosultságának azonosítása,
· Panaszkezelés,
· Felhasználó számára küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása.
· Általános szerződési feltételekben vállaltak megteremtése.
· Adatkezelő, weblap üzemeltető törvényi kötelezettségeinek történő megfelelés.
· Adatkezelő, weblap üzemeltető jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.
6.2 Általános adatkezelési irányelvek
Társaságunk / csekk.eu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Felhasználó
hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Bizonyos esetekben a megadott
adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, mint például a
vásárláshoz köthető számlázási adatok. Amennyiben Felhasználó nem saját személyes adatait adja
meg, Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5
A honlap kezelőjének adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

7. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag
rögzítésre kerülő adatok: az Érintett/Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket
az www.csekk.eu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az Érintett/Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb
személyes Felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

8. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

8.1. Az adatok megismerésére elsődlegesen a Szolgáltató/Adatkezelő, illetve a Szolgáltató belső
munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő
átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi
személyek tekintetében, adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e
Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával maga is hozzájárul.
8.2. Az adatok feldolgozását az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
8.3. Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató/Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató,
illetve szerverhousing cégek (a továbbiakban együtt: Közvetítő Szolgáltatók), valamint a szolgáltatás
teljesítéséhez igénybe vett futárcég(ek) is.
8.4. Adatfeldolgozók megnevezése:
8.4.1. Közvetítő Szolgáltatók
8.4.1.1. Tárhelyszolgáltatást nyújtó Közvetítő Szolgáltató adatai:
• Maxer Hosting Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
• Székhely: 9021 Győr, Arany János utca 31.
• Cégjegyzékszám: 08-09-013763
• Adószám: 13670452-2-08
• Telefon: +36-1-257-9913
• Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@maxer.hu
• Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77460/2014.
6
• Központi e-mail cím: info@maxer.hu
8.4.2. Fuvarozó adatai
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 36 29 88 66 70
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt. (MPL)
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138, Budapest, Dunavirág utca 6-8.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-40-46-46-46
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai
küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
8.4.3. A Facebook mint adatfeldolgozó a Honlap bizonyos adatait használja arra a célra, hogy az
adatokat az adatbázisukban szereplő embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozzon létre
hirdetési kampányokhoz.

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Tájékoztatáshoz való jog:
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
9.2. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Egyes adatok helyesbítésére saját magának is lehetősége van, egyéb esetekben azonban Szolgáltató a
kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a kért művelet elvégzésére. Törlés esetén az
érintett adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály
(pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges
időtartamig őrzi meg.
A Felhasználó által küldött e-mailek vagy egyéb felkeresések esetén, ha a Felhasználó amúgy nem
rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott
ügy lezárását követő 30. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes
adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
9.3. A Felhasználók személyes adataik kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő
címére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve az ugyfelszolgalat@mbert.hu email címre küldött e-mailben is tájékoztatást kérhetnek.
Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: M-Bert Kft. 1089 Budapest, Orczy út 12.
E-mail: ugyfelszolgalat@mbert.hu
9.4 A Felhasználó hozzáféréshez való joga
Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz
címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
9.5. Helyesbítés joga
Felhasználó kérheti a Szolgáltató/Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
9.6. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
Szolgáltató/Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
9.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató/Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
9.8. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
9.9. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,
ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap
alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
9.10 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
9.11 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
9.12 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon:
06-1-3911400 Fax: 06-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
10. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.